Coaching

Nowy jednoroczny kierunek nauki od października 2012 w oddziałach IPS:
Warszawa, Poznań, Sopot.


W programie m.in.:

  • Czym jest coaching a czym nie jest, jego cele i metacele, do kogo jest adresowany, różnice miedzy coachingiem a terapią.

  • Cechy i umiejętności coacha – jak wykorzystywać i rozwijać naturalne predyspozycje, jak pracować nad samoświadomością i samorozwojem.

  • Przebieg coachingu – etapy pracy, zjawiska pojawiające się podczas coachingu i sposoby reagowania na nie.

  • Techniki wykorzystywane w czasie coachingu – sposoby komunikowania się z klientem, sposoby wspierania go w poszukiwaniu rozwiązań i podejmowaniu decyzji.

  • Sytuacje trudne w coachingu – praca z oporem, dylematy etyczne, błędy i niepowodzenia w prowadzeniu .

 

Warsztaty:

  • trening interpersonalny
  • praca z klientem

 

Realizacja zagadnień odbywać się będzie poprzez dostarczanie wiedzy, analizę doświadczeń nabywanych przez uczestników podczas zajęć i poza nimi (zadania domowe), dzielenie się doświadczeniami przez prowadzących, oraz poznawanie i analizowanie tekstów dotyczących coachingu.#Studium psychotroniki i parapsychologii, psychotronika, parapsychologia, terapie naturalne, biotronika, psychologia alternatrywna, odnowa psychobiologiczna, medycyna naturalna