Kierunki nauczania w Studium Psychotroniki

Podstawą nauki na wszystkich kierunkach jest psychologia praktyczna.
Każdy słuchacz przechodzi szereg warsztatów i treningów psychologicznych
oraz psychoterapeutycznych. Dzięki temu może w pełni odpowiedzialnie
i świadomie pomagać innym. Warunek ten jest niezbędny w pracy psychoterapeuty
i bardzo ważny w praktyce psychotronika czy biotronika.
Połączenie praktycznych umiejętności psychologicznych z działaniami niekonwencjonalnymi
pozwala najpełniej nieść pomoc potrzebującym.

PROGRAM WSPÓLNY
dla KIERUNKÓW PSYCHOTERAPIA, PSYCHOTRONIKA I BIOTRONIKA:

INTEGRACJA

WSTĘP DO PSYCHOLOGII

w tym m. in.:

 • co to jest psychologia , mikro rys historyczny ,  kierunki i obszary jakimi zajmuje się psychologia – typologia

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

w tym m. in.:

 • KOMUNIKACJA - trening konstruktywnego formułowania skutecznego przekazywania treści

 • POMAGANIE - jak nieść pomoc w sposób konstruktywny  i  nie zagrażający osobom  - biorcom pomocy

 • SKRYPTY i MITY ŻYCIOWE - jak planujemy Zycie i czym się w tym kierujemy – jesteśmy dla siebie autorytetem czy …?

 • DEFICYTY i POTENCJAŁY (moje mocne i słabe strony) dlaczego nie wiemy co tak naprawdę potrafimy i w czym jesteśmy dobrzy oraz dlaczego się nie decydujemy  się  tego korzystać

 • ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW -mediacja, facylitacja, negocjacja - znasz różnice?

 

PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA - od poczęcia do śmierci, jak pracują nasze zmysły, co robi nasz mózg, gdy nic nie robimy

PODSTAWY PSYCHOTERAPII

w tym m. in.:

 • czym jest terapia
 • szkoły psychoterapeutyczne
 • czy ja się do tego nadaje?
 • struktura terapii
 • kontakt i kontrakt terapeutyczny

              kiedy terapia jest zakończona

 • metaumiejętności

               samokształcenie
               terapia własna
               superwizja

 • etyka zawodowa

               filozofia pracy
               punkt widzenia a moja wiara

COACHING- poszukiwanie zmian w komforcie życia

HIPNOZA

ANALIZA MARZEŃ SENNYCH

TRENING ASERTYWNOŚCI - stanowczo, łagodnie, bez lęku – jak bez agresji dochodzić do satysfakcjonującego życia

NLP (Programowanie Neurolingwistyczne)

w tym m. in.:

 • podstawa budowania relacji z klientem
 • zasady dotyczące wywierania wpływu na decyzje klienta
 • jak myślimy i jak to zmienić
 • zaawansowana komunikacja niewerbalna
 • Model Miltona i Presupozycje – omijanie
  negatywnego nastawienia klienta i sugerowania rozwiązań.
  Elementy tzw. „pracy głosem”
 • Metody zmiany organizacji „myślenie” poprzez
  doświadczanie „stanów” innych osób.
  Praca z tzw. „fantomami” – projektowanie
  rozwiązań sytuacji ograniczających

Program przedmiotu jest nastawiony na dostarczenie narzędzi
do pracy z klientem w sytuacjach terapeutycznych, z racji
uniwersalnego działania mogą być one także wykorzystywane
w czasie negocjacji, handlu, marketingu, reklamy
i oczywiście w relacjach prywatnych i rodzinnych.

 

WARSZTATY SZKOLENIOWE:

 

TRENING INTERPERSONALNY (Psychoterapia, Coaching)

PRACA Z EMOCJAMI (Psychotronika, Biotronika)

 #Studium psychotroniki i parapsychologii, psychotronika, parapsychologia, terapie naturalne, biotronika, psychologia alternatrywna, odnowa psychobiologiczna, medycyna naturalna