Zasady przyjęć do Studium psychotroniki

 

Szkoła o przyjęcie, do której się ubiegasz jest prywatnym studium zarejestrowanym w Ewidencji Szkół Niepublicznych Wydziałów Edukacji pod nr ew.: 301 Z - 8/Z/05, 300 Z - 7/Z/05.


Ukończenie Studium uprawnia do wykonywania zawodu "psychotronik"* i "biotronik"* oraz pracy w profilach zawodowych: terapia uzależnień, terapia rodzinna, psychoterapia, coaching.


Po ukończeniu szkoły i obronie pracy uzyskuje się dyplom ukończenia studium z tytułem specjalisty w wybranym kierunku np. specjalista terapii uzależnień, specjalista terapii rodzinnej, specjalista psychoterapii, specjalista psychotronik, specjalista coach.


Nasze szkoły gwarantują zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych potrzebnych w pracy psychoterapeuty, coacha, psychotronika, biotronika czy doradcy życiowego.


Dużym atutem naszej szkoły jest jej ciągły rozwoju i doświadczenie, jakie zdobyliśmy w ciągu ostatnich lat. Działalność szkoleniowa i edukacyjna rozpoczęliśmy w 1997r. Od tego czasu nawiązaliśmy współprace z podobnymi placówkami działającymi w kraju i za granicą oraz pozyskaliśmy do pracy doskonałych specjalistów, którzy stanowią trzon naszej kadry.


O przyjęciu do Studium oprócz pozytywnego wyniku rozmowy i testu psychologicznego decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Nauka prowadzona jest tylko w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu. Rok akademicki rozpoczyna się w październiku a kończy w czerwcu. (W naborze zimowym pierwszy semestr zaczyna się w marcu i kończy w czerwcu.) Pełny cykl kształcenia na kierunkach psychoterapia, psychotronika, biotronika trwa 5 semestrów - 2,5 roku. Nauka na kierunku coaching trwa 2 semestry - 1 rok.

Nauka na kierunku psychoterapia obejmuje ponad 1300 godzin zajęć w tym warsztaty, treningi i staż zawodowy.

Nauka na kierunkach psychotronika i biotronika obejmuje po 1160 godzin zajęć w tym warsztat i treningi.

Nauka w IPS i w placówkach współpracujących odbywa się w następujących miastach:

Warszawa, Poznań, Katowice.

W ciągu nauki przewidziany jest 6-dniowy warsztat szkoleniowy w każdym semestrze (zazwyczaj w miesiącach: marzec/kwiecień oraz wrzesień). Daje one możliwość realizacji pełnego programu dydaktycznego i pozwala znacznie łatwiej przyswoić praktyczne umiejętności pod okiem i kontrolą naszych wykładowców. Na wyjazdowych warsztatach szkoleniowych słuchacz zapoznaje się z technikami, które wymagaj codziennej, cyklicznej i systematycznej pracy. Do takich technik można zaliczyć m.in.: trening interpersonalny, intrapsychiczny, wewnętrzne dziecko, doskonalenie umysłu, tantra jogę.#Studium psychotroniki i parapsychologii, psychotronika, parapsychologia, terapie naturalne, biotronika, psychologia alternatrywna, odnowa psychobiologiczna, medycyna naturalna