Studium Psychotroniki

W Instytucie Psychologii Stosowanej oferujemy naukę w 2,5-letnim studium w placówkach szkoleniowych zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu i Katowicach.

Dużym atutem naszej szkoły jest jej ciągły rozwoju i doświadczenie, jakie zdobyliśmy w ciągu ostatnich lat. Działalność szkoleniową i edukacyjną rozpoczęliśmy w 1997 r. Od tego czasu nawiązaliśmy współpracę z podobnymi placówkami działającymi w kraju i za granicą oraz pozyskaliśmy do pracy doskonałych specjalistów, którzy stanowią trzon naszej kadry.
Placówki edukacyjne Instytutu Psychologii Stosowanej to: Studium Psychologii i Psychoterapii (kierunek: psychoterapia) oraz Studium Psychologii Integracyjnej (kierunki: psychotronika i biotronika).

Zapisz się do IPS

Dowiedz się, jakie zasady przyjęć obowiązują w IPS i pobierz nasz wstępny formularz zgłoszeniowy.

Nasze szkoły gwarantują zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych potrzebnych w pracy psychoterapeuty, psychotronika czy biotronika.

  • Pełny cykl kształcenia na wszystkich kierunkach trwa 5 semestrów – 2,5 roku.
  • Nauka na każdym z kierunków prowadzona jest w systemie zaocznym.
  • Zjazdy odbywają się dwa razy w miesiącu co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
  • Rok akademicki rozpoczyna się w październiku a kończy w czerwcu (w naborze zimowym pierwszy semestr zaczyna się w marcu i kończy w czerwcu).
  • Raz w semestrze organizowany jest wyjazdowy warsztat szkoleniowy trwający 6 dni (w trakcie nauki należy odbyć 5 warsztatów).
  • Nauka na kierunku psychoterapia obejmuje ponad 1300 godzin zajęć w tym warsztaty, treningi i staż zawodowy
  • Nauka na na kierunkach psychotronika i biotronika obejmuje 1160 godzin zajęć w tym warsztaty i treningi
  • Po ukończeniu szkoły i obronie pracy uzyskuje się dyplom ukończenia studium z tytułem specjalisty w wybranym kierunku np. specjalista terapii uzależnień, specjalista terapii rodzinnej, specjalista psychoterapii, specjalista psychotronik.
  • Ukończenie Studium uprawnia w zależności od wybranego kierunku do wykonywania zawodu „psychotronik”* i „biotronik”oraz pracy w profilach zawodowych: terapia uzależnień, terapia rodzinna, psychoterapia.

Nr 514990 i 514490 zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy – rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 08.12.2004r. – Dz. U z 2004 r. nr 265, poz. 2644

Nazwy specjalności zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej – rozporządzeniu z dnia 30.04.1995 r. – Dz. U. z 1995 r. nr 48, poz. 253) – nr 515 i nr 51501

Podstawą nauki na wszystkich kierunkach jest psychologia praktyczna. Każdy słuchacz przechodzi szereg warsztatów i treningów psychologicznych oraz psychoterapeutycznych.

Dzięki temu może w pełni odpowiedzialnie i świadomie pomagać innym. Warunek ten jest niezbędny w pracy psychoterapeuty i bardzo ważny w praktyce psychotronika czy biotronika. Połączenie praktycznych umiejętności psychologicznych z działaniami niekonwencjonalnymi pozwala najpełniej nieść pomoc potrzebującym.