INSTYTUT PSYCHOLOGII STOSOWANEJ: PSYCHOTRONIKA i BIOTRONIKA

NASZE PLACÓWKI: WARSZAWA, POZNAŃ, KATOWICE,  WROCŁAW, ŁÓDŹ, KRAKÓW

Aktualna oferta kursów i warsztatów

Rozmowy kwalifikacyjne

Bioenergetyka
Wykładowca Bogusław Waśkiewicz
8-14.03 Jastrzębia Góra
więcej...


Kurs Radiestezji
Wykładowca Piotr Gruda
8-14.03 Jastrzębia Góra
więcej...
Trening interpersonalny
8-14.03 Jastrzębia Góra
więcej...
Wewnętrzne Dziecko
8-14.03 Jastrzębia Góra
więcej...

Radiestezja - kurs 8-14.03.2020r.

Prowadzi: Piotr Gruda

                                                                                                                                                                                                                                           

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. 

AUTORSKI PROGRAM SZKOLENIOWY Z RADIESTEZJI

Piotr Gruda

 1. Zajęcia teoretyczne
 1. Wiadomości ogólne.
 1. Czym jest radiestezja ?
 2. Zarys historyczny.
 3. Radiestezja jako zawód.
 4. Oddziaływanie promieniowań radiestezyjnych na organizmy żywe – zarys.
 1. Podział radiestezji.
 1. Georadiestezja.
 2. Bioradiestezja.
 3. Radiestezja kształtu.
 4. Radiestezja topograficzna.
 5. Teleradiestezja.
 1. Zajęcia teoretyczne
 1. Promieniowanie radiestezyjne – charakterystyka i oddziaływanie na organizmy żywe.
 1. Promieniowanie widma aktywnego ( skala kolorów).
 2. Promieniowanie widma pasywnego ( skala szarości)
 1. Wskaźniki radiestezyjne – charakterystyka i rozkład promieniowań
 1. Różdżki
 • dwuramienna
 • hiszpańska
 • aurametr Camerona
 1. Wahadła
 • neutralne
 • stożkowe
 • ENELA
 • z „fikcyjnym stożkiem”
 • Izis
 • Mer-Izis
 • Ozyrys
 • Karnak
 • Biały Ozyrys
 • generator ultrafioletu (teleradiestezyjne)
 • uniwersalne
 1. Zajęcia teoretyczne i wstęp do praktyki
 1. Uprzywilejowane bryły w radiestezji i ich charakterystyka promieniowań.
 1. Piramida
 2. Stożek
 3. Półkula
 1. Moderatory tła (odpromienniki).
 1. interferencyjne
 2. ekrany

3. BHP w pracach radiestezyjnych.

4. Bioradiestezja.

 1. Pomiar rezonansu własnego (kolor własny).
 2. Pomiar zasięgu i natężenia biopola.
 3. Pomiar emisji kolorów.
 4. Diagnoza zdrowia.
 5. Dobór leków.
 1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 1. Georadiestezja.
 1. Wykrywanie promieniowań geopatycznych.
 2. „Siatki szwajcarska”.
 3. Odnajdywanie obiektów pod ziemią.
 4. Badanie skuteczności moderatorów.
 1. Teleradiestezja.
 1. Nośniki promieniowań ( świadek radiestezyjny ).
 2. Tarcze parametryczne ( biometry ).
 3. Mapy terenu.
 4. Poszukiwanie zaginionych osób.
 1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 1. Radiestezja terapeutyczna.
 2. Chromoterapia radiestezyjna.
 3. Podsumowanie wiadomości i pytania.

 

INFORMACJE:

studium@psychologia.org.pl

577 950 470